Mga Aso ni Pink Floyd, magandang kanta.

Cortez 09/04/2017. 6 answers
Entertainment & Music Music

6 Answers


End of the Line 04/25/2017.

Mabuti? Hindi. Walang alinlangang isa sa mga pinakadakilang piraso ng musika na kailanman ay ipaglihi? Tiyak, ngunit kailangan mong mabaliw at magkaroon ng tunay na pangangailangan.


Deputy Derp 04/25/2017.

Magandang kanta


The_Angry_Bear 04/25/2017.

Hindi kapani-paniwala kanta mula sa isang kamangha-manghang album


John 04/25/2017.

Yeah. Ito ay isang mahusay na kanta


moezlanski 04/25/2017.

Hindi isa sa kanilang pinakadakila. Ngunit kapag mayroon kang maraming mga kanta tulad ng ginagawa nila, ikaw ay magkakaroon ng ilan sa mga iyon.


Bony Iommi 04/25/2017.

Maaaring maging paborito ko ang kanta ng Pink Floyd.

Language

Categories