Sino ang Ina ng mga Arabo at sino ang Ina ng mga Hudyo?

Anonymous 08/18/2017. 5 answers
Arts & Humanities History

5 Answers


John P 08/04/2017.

"Sino ang ... at sino ang" Parehong mga ina ay iisang tao.


staisil 08/04/2017.

Hagar at Sarah ayon sa pagkakabanggit.


cymry3jones 08/04/2017.

Eve? Isang hula lang.


Tommy Vercetti 08/04/2017.

Si Hagar Egyptian ina ng mga Arabo na si Sarah Canaan na ina ng mga Hudyo. hindi nito mahirap na malaman.


billy 08/04/2017.

Ang Dalawang Queens ay Biblical at Quranikong mga numero na pinagpala sa sinaunang salamangka. Ang Unang Reyna, ina ng mga Hudyo, ay may kakayahang lumakad sa tubig at dumami ang mga pagkain, isang katangian na ipinapasa sa kanyang inapo na si Jesucristo. Ang Pangalawang Reyna ng mga Arabo ay maaaring magamit ang apoy, hangin at usok at nanalo sa pag-ibig parehong mga Arabo at Persians, na tumulong sa pagsasanay sa kanya sa kanyang mga mahika na sining. Sa kalaunan siya ay naging Lola ng Muhammad, gabay at propeta sa mga Arabo, kaya ang kanyang titulo.

Language

Categories