Ilang taon ka pa noong 9/11?

Anonymous 08/21/2017. 13 answers
Arts & Humanities History

13 Answers


Kalico 08/07/2017.

Ako ay 16 na taong mas bata pa kaysa ngayon.


josh 08/07/2017.

4 na taong gulang


Kyle 07/31/2017.

Wala pang isang taong gulang.


bluebellbkk 07/31/2017.

Ako ay 48. Bakit, ano ang kaibahan nito sa iyo? Ang bawat tao'y nagkaroon ng ILANG edad, kung sila ay buhay sa lahat.


Anonymous 07/31/2017.

Bilang ako ay isang matandang lalaki ako ay 59 ang malungkot na sinasabi 9/11 nangyari. Napanood ko ito sa TV sa England.


busterwasmycat 07/31/2017.

44. salamat sa pagpapaalala sa akin (hindi). Tila halos kahapon hanggang sa gawin mo ang aritmetika.


. 07/31/2017.

Sa aking maagang tatlumpu't tatlumpu.


Billy T 07/31/2017.

37. Ako ay sinaunang.


poornakumar b 08/07/2017.

55 taon


ajay 07/31/2017.

Ako ay 17 taong gulang


capitalgentleman 07/31/2017.

42. Ako ay nagretiro mula sa militar 6 na buwan mamaya.


jason 07/31/2017.

Ako ay 13 na nagaganap 14.


Anonymous 07/31/2017.

Ako ay 1

Language

Categories