Nalaman ng mga magulang ko na nakikipag-trade ako ng mga card sa baseball sa instagram ... magagalit ba sila sa akin?

cole 08/20/2017. 5 answers
Sports Baseball

5 Answers


Jared 08/06/2017.

Bakit sila ay baliw. Ang mga ito ay mga baseball card lang. Nagbibili ako ng mga card sa lahat ng oras.


unclesox 08/06/2017.

Depende. Ano ang nakuha mo para sa isang 1981 Rusty Kuntz rookie card?


TexHabs 08/06/2017.

Tanungin ang iyong mga magulang.


Big 08/06/2017.

Oo, ihahagis mo ang iyong *** sa mga kalye


KenBarbie 08/06/2017.

Hindi namin alam.


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories